Nabídka nemovitostí

Byt Garsoniera, Cheb
000015
Pronájem
5 200 Kč/měs.
Komerční, Cheb
000014
Pronájem
25 000 Kč/měs.
Dům Garsoniera, Cheb
000013
Prodej
1 500 000 Kč
Komerční, Cheb
000012
Pronájem
23 000 Kč/měs.
Komerční, Cheb
000009
Prodej
2 000 000 Kč
Pozemek, Cheb
000004
Prodej
999 999 Kč
Pozemek, Suchomasty
05P18
Prodej
2 850 000 Kč
Pozemek, Cheb
30719
Prodej
970 Kč/m2
Pozemek, Cheb
29865
Prodej
970 Kč/m2
Pozemek, Cheb
34741
Prodej
970 Kč/m2
Pozemek, Cheb
35773
Prodej
970 Kč/m2
Pozemek, Cheb
40719
Prodej
970 Kč/m2
123